Členské příspěvky klubu FC Slavia Michálkovice

Vážení rodiče/ vážení členové FC Slavia Michálkovice, z.s. s účinností od 01.08.2023 se mění politika placení členských příspěvků. 

I přestože jsme se snažili udržet členské příspěvky na co nejnižší možné hranici, stoupající ceny komodit od elektřiny, benzínu až po vodu aj., nás dohnali k tomu, že jsme byli donuceni změnit politiku členských příspěvků, jelikož nelze být každoročně v záporných číslech.

 

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet a platí se po dobu 10měsíců a to od února-listopadu.

Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungová především, ale nejen mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky, vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry a v neposlední řadě také nezbytné investice, které nejsme schopni pokrýt z dotací.    

Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výkonný výbor klubu.

Výše členského příspěvku hráče v FC Slavia Michálkovice je pro rok 2023 stanoven 300,- Kč / měsíčně po dobu 10 měsíců. Členské příspěvky je možno platit měsíčně po 300,- nebo je možno zaplatit jednorázově za celý rok (ve zbylém roce srpen-listopad = 4×300 = 1.200,-)

Pokud jsou v klubu registrováni sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu.

Platba členských příspěvků

Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen klubu.

Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na transparentní účet klubu.

  • Číslo účtu: 326700664/0300
  • Konstantní symbol: 3558
  • Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení hráče

Osvobození od placení členského příspěvku

O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout výkonný výbor      FC Slavia Michálkovice.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující větu uvádíme jen a pouze informativně. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.   

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje potvrzení o zaplacení členského příspěvku, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané E-mailem na adresu:

fcmichalkovice@seznam.cz

Žádající rodič povinně uvede:

  1. a) Jméno hráče
  2. b) Datum narození dítěte
  3. d) Jméno a adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno E-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na  E-mail: fcmichalkovice@seznam.cz nebo na telefonním čísle:  734 337 599

Transparentní účet

Transparentní účet je speciální typ běžného bankovního účtu.

Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech – k dispozici jsou všechny transakce rok zpětně ode dne prohlížení.

V případě, že byste chtěli přispět na chod klubu, můžete také využít transparentní účet. Za jakoukoli podporu budeme vděční. 

Číslo transparentního účtu: 326700664/0300

Kde se mohu podívat na pohyby na tomto účtu: https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=326700664

Přidej se k nám

Staňte se členem našeho fanclubu a neunikne Vám žádná novinka! Budete dostávat informace o zápasech, přestupech aj.