Krytá tribuna pro diváky –toť dlouholetý sen mnoha fotbalových generací v Michálkovicích podobně jako travnatá hrací plocha nebo automatický zavlažovací systém….Starší z nás pamatují řady dřevěných laviček ve svahu pod břízkami lemujícími hřiště, které svým způsobem připomínaly hlediště a víceméně měly několikeré využití ( jako kluci jsme na nich hrávali karty nebo zde probíhaly naše šermířské souboje „dobyvatelského a obranného charakteru“…) Ale s postupem času tito němí svědkové skvělých michálkovických fotbalových časů nenávratně zmizeli a areál stárnul, jednu dobu dokonce zůstal úplně zdevastován, opuštěn a nefunkční …Nicméně vše se v dobré obrátilo, hřiště opět ožilo a jako bájný Fénix doslova povstalo z popela…A časem se začaly naplňovat i léta všechny ty nerealizovatelné sny…Po mnoha potřebnějších investicích nastal den,kdy došlo také konečně i na onu tolikrát vzpomínanou tribunu, slovo dalo slovo, minulé vedení klubu se spojilo s vedením Městského obvodu Michálkovice, společným úsilím a za další nemalé injekce města Ostravy se podařilo zabezpečit tolik potřebné finance (celkem přispěl Městský obvod Michálkovice 250 tisíci korunami a Statutární město Ostrava 165 tisíci korunami ,klub samotný se na výstavbě podílel necelými 167 tisíci korunami….) – a stavba mohla začít…Nejednalo se sice o nějaký gigantický megaprojekt podobný těm, které známe z blízkého okolí, ale o malou, útulnou a našim potřebám absolutně vyhovující zastřešenou tribunku rodinného typu pro 66 sedících diváků, jenž tak doplní mobilní možnosti cca 60 míst k sezení, které již k dispozici návštěvníkům sportovních klání slouží….Čili opět se v praxi projevilo, že když se chce a je k dispozici spousta dobré vůle i vstřícnosti, správná věc se musí zákonitě podařit…A zrovna tahle dobrá věc se paradoxně podařila v roce, kdy jsme si připomínali devadesát let vzniku klubu a jeho nepřetržité činnosti…Samozřejmě velmi zdvořile děkujeme všem výše jmenovaným, kteří se na financování tohoto projektu podíleli a bez jejichž intervence by se náš letitý sen nesplnil, také nelze opomenout firmy, které výstavbu realizovaly dodavatelsky – Global Sport Čupa, Havířovská stavební s.r.o. a fa Emil Fekete, velký dík patří také brigádníkům, kteří se podíleli na terénních úpravách okolí….Pro nás jako sportovce platí, že jsme na naši tribunku náležitě velmi pyšní a věříme, že svému účelu bude sloužit mnohá léta tak, jak se sluší a patří….

Přidej se k nám

Staňte se členem našeho fanclubu a neunikne Vám žádná novinka! Budete dostávat informace o zápasech, přestupech aj.